ההשפעות של הקמת מערכת אוורור על הבריאות והביצועים
תנור גז  |  תנור חימום  |  קירור  |  מזגן נייד  |  מאוורר  |  מסך אוויר

  
 לייעוץ מקצועי בחינם חייגו: 08-9999029 
 

לשיחת ייעוץ בחינם חייגו
08-9331239  או מלאו
את הטופס >>


 
  

ההשפעות של הקמת מערכת אוורור על הבריאות והביצועים

חזור לעמוד הקודם ►    
מסך אוויר | מזגן נייד | מאוורר 
דף הבית >> מאמרים >> כללי >> ההשפעות של הקמת מערכת אוורור על הבריאות והביצועים
ההשפעות של הקמת מערכת אוורור על הבריאות והביצועים

קצב תחלופת האוויר וביצוע עבודות משרדיות
ניסיון להערכה של ההשפעה של קצב תחלופת האוויר על ביצועים אובייקטיבים של עבודה משרדית (שנמדדו) התבצע במרכזי שירות טלפוניים ובניסויים במעבדה בעלת מאפיינים משרדיים. במחקרים שנערכו במרכזי שירות טלפוניים נעשה שימוש [1-5] במשך הזמן הנדרש לתקשר עם לקוחות באמצעות הטלפון ולבצע עיבוד מידע רלוונטי באמצעות מחשב כתוצאה המצביעה על ביצוע. במחקרי המעבדה [6-7] משתתפים התבקשו לבצע עבודות משרדיות טיפוסיות כגון הגהה של טקסטים, הקלדה, ופעולות מתמטיות פשוטות. מבדקים אלה מדדו מהירות ודיוק. מחקרים אלה שינו באופן ניסיוני את קצב תחלופת האוויר בשעה שמרכיבים אחרים בניסוי נותרו ללא שינוי וזאת בכדי לחקור את ההשפעה של קצב תחלופת האוויר על הביצוע. נתוני קצב תחלופת האוויר הקיימים לא נמסרו למשתתפים במחקר.
כדוגמא, תרשים 1 מראה על תוצאות מניסויי מעבדה מבוקרים [7-9] שבוצעו ע"י שימוש בחלק של שטיח בן 20 שנים (מקור זיהום) שנלקח מבניין שבו הוגשה תלונה בעניין הזיהום. כאשר קצב תחלופת האוויר עלה או שהשטיח נלקח מהמקום הביצועים לנפש השתפרו. עבור נתון זה, הביצועים היחסיים התבססו על שילוב של יכולות הביצוע בהקלדה, פעולות חיבור, ומבחני הגהה. נתונים אחרים מאותו מחקר הראו על שיפור במבחן חשיבה יצירתית כאשר דרגת ספיקת האוויר עלתה מ-6 ל-cfm20 (רגל מעוקב לדקה ) לנפש.
 


קצב תחלופת האוויר וביצוע עבודות משרדיות תרשים 1
תרשים 1. מחקרי מעבדה מבוקרים שבוצעו בדנמרק מראים כי הביצועים, בהתבסס על הקלדה, פעולות חיבור ומבדקי הגהה, השתפרו כאשר מקור זיהום פנימי נלקח מהמקום (עמודות שמאליות) או כאשר דרגת האוורור לאדם עלתה כאשר מקור הזיהום נכח במקום. מקור הזיהום היה שטיח שנלקח מבניין בו נרשמו תלונות בנושא. [תרשים 1 מוצג באישור].

ביצעו ניתוח סטטיסטי של נתונים הזמינים מתוך מחקרים הנוגעים לאופן שבו קצב תחלופת האוויר השפיע על ביצועים של עבודה משרדית (שכללו עבודה במרכז שירות טלפוני והדמיה של עבודה משרדית) בנוסף למחקר אחד שבדק את האופן שבו קצב תחלופת האוויר בבתי ספר השפיע על הערנות והריכוז, וזאת בכדי להעריך את היחס הממוצע בין קצב תחלופת האוויר ורמת ביצוע העבודה. תרשים 2 מציג הערכות של האופן שבו ביצועי עבודה משרדית משתנים ביחס לשינוי בקצב תחלופת האוויר לאחר הניתוח של ועיבוד של אחרים [10]. ביצועים (מהירות ודיוק) של משימות משרדיות טיפוסיות השתפרו ככל שקצב תחלופת האוויר עולה. עבור קצב תחלופת אוויר התחלתי הנע בין 14 ו-30cfm לנפש ממוצע הביצועים עולה ב-0.8% בקירוב לכל העלאה של קצב תחלופת האוויר ב- 10cfm לאדם. כאשר מדובר על קצבי תחלופת אוויר גבוהים יותר הביצוע הממוצע נמוך יותר, בקירוב 0.3% לכל העלאה של 10cfm בקצב תחלופת האוויר.

קצב תחלופת האוויר וביצוע עבודות משרדיות תרשים 2
 
תרשים 2. ביצועים חזויים של עבודה משרדית בקצבי תחלופת אוויר שונים ביחס לביצועים בערכי קצב תחלופת האוויר המצוין כייחוס. העקומות בתמונה 2 נגזרות מהמשוואות המייצגות את הרכב העקומה המשוקללת המוצגת בתמונה 2 של  עיבוד ואחרים [10]. עבור דרגות אוורור הנמוכות מ-28cfm לאדם הסבירות שהשיפור בביצועים עם קצב תחלופת האוויר קשור למזל נמוכה מ-10% (דהיינו, מרווח הבטיחות של 90%  אינו נכלל ביחידה).

ניתן לבצע הערכה של ערכי ביצועים יחסיים (RP - relative performance) באמצעות המשוואות הבאות.
 
(1)קצב תחלופת האוויר וביצוע עבודות משרדיות נוסחא 1
 
כאשר X הינו דרגת האוורור החדשה המבוטאת ב-cfm לאדם ו-y0 שווה ל-5.8127, 11.9260, ו-20.1553 עבור דרגות ייחוס של קצב תחלופת האוויר (דהיינו, דרגות התחלתיות) בערכים של 15, 20, ו-30cfm לנפש, בהתאמה. עבור ערכי ייחוס אחרים של קצב תחלופת האוויר ניתן לחשב את y0 באופן הבא:

קצב תחלופת האוויר וביצוע עבודות משרדיות נוסחא 2
כאשר XR הינו קצב תחלופת האוויר לייחוס (דהיינו, הקצב ההתחלתי) ב-cfm לנפש. אין לעשות שימוש במשוואות לקצב תחלופת האוויר הנמוך מ-13.8cfm לנפש או דרגות גבוהות יותר מ-100cfm לנפש. החלק "מידע נוסף" במסמך זה כולל ערכים בטבלה של RP לשימוש נוח בחישובי עלות-תועלת.
תרשים 2 ומשוואות 1 ו-2 מבוססים רק על 9 מחקרים ו-26 נקודות נתונים. מחקרים אלה התייחסו רק למרכזי שירות טלפוניים ומשימות הקשורות בעבודה שעבורן ניתן היה לכמת את המהירות והדיוק. בשעה שהביצועים החזויים עולים יחד עם עליה בקצב תחלופת האוויר והינם מובהקים מבחינה סטטיסטית בנוגע לרוב הטווח המוצג, קיים עדיין שיעור אי ודאות גבוה בנוגע להיקף העלייה בביצועים אותם ניתן לחזות בזמן עבודה מעשית. יתכן שהשפעות קצב תחלופת האוויר על הביצועים בעבודה משתנות באופן מהותי ביחס לסוגים שונים של עבודה, איכות האוויר החיצוני ושיעורי פליטת זיהום ממקורות פנימיים או מאפיינים אחרים בבניינים המשפיעים על איכות האוויר בחלל.
 

נכתב על ע"י יונתן.ר מנהל מוצר א.מערכות
טל: 1599597779 פקס: 1599597770 נייד: 0508330888 צור קשר Email 
א.מערכות - השכרה ומכירה של מזגנים ניידים תנורים חימום מאוררים ועוד

לייבסיטי - בניית אתרים